Redakcja czasopisma Międzynarodowe Forum Naukowe przyjmuje do anonimowej recenzji artykuły, eseje, siedem, notatki naukowe, recenzje książek, eseje recenzyjne, komentarze.

 Ich długość jest zasadniczo nieograniczona, powinny one jednak być możliwie zwięzłe, nie kosztem jednak ich rzetelności naukowej i kompletności. Ponieważ redakcja niechętnie obciąża recenzentów bardzo długimi tekstami, Autorzy powinni dokonać niezbędnych skrótów przed wysłaniem tekstu. .