Międzynarodowe Forum Naukowe publikuje wysokiej jakości oryginalne teksty teoretyczne i metodologiczne oraz teoretycznie prace empiryczne z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. 

Polityka wydawnicza czasopisma opiera się na założeniu, że zasadnicze znaczenia dla skutecznej praktyki mają dobre teorie, solidne metodologie, żywa dyskusja i rzetelna krytyka naukowa. Przyjmujemy do publikacji zarówno teksty ilościowe, jak i jakościowe, oparte na metodologii pozytywistycznej lub humanistycznej. 

Międzynarodowe Forum naukowe  jest czasopismem wydawanym niekomercyjnie. Obejmuje to:

dystrybucję przez internet;

darmowy dostęp przez internet do wszystkich publikowanych tekstów;

respektowanie praw autorskich;

Redakcja i wydawca zastrzegają sobie prawo zamiany plików PDF z przyczyn czysto technicznych, np. uszkodzonego pliku lub niewłaściwego dostępu do bibliografii. W żadnych jednak okolicznościach nie będą dokonywane zmiany treści po korekcie autorskiej. 

Przed nadesłaniem tekstu do redakcji prosimy dokładnie przeczytać instrukcję dla Autorów i dostosować się do wszystkich jej wymogów. Nadesłane teksty niezgodne z tymi wymogami będą zwracane. 

Przesyłając tekst do redakcji, Autorzy oświadczają, że:

są upoważnieni przez współautorów do podjęcia niniejszych zobowiązań;

odnośna praca nie była wcześniej publikowana (z wyjątkiem abstraktu, referatu, materiału dyskusyjnego, części wykładu lub pracy na stopień), nie została przesłana do publikacji do innej redakcji, a odnośna publikacja została zaaprobowana przez wszystkich jej autorów oraz wyraźnie lub domyślnie przez władze instytutu, w którym pracę tę wykonano, jeśli akceptacja taka jest konieczna;

zachowują prawo reprodukcji materiałów, które były publikowane gdzie indziej lub do których kto inny ma prawa autorskie;

zgadzają się postępować w myśl umowy o licencji i prawach autorskich.